1142 nhoo dan adv

गुगु थासय् ‘तीचा’ दुपिं भाग्मानी !

२०७३ फाल्गुण २६, बिहिबार १०:२८:०५

गुगु थासय् ‘तीचा’ दुम्ह मनू गुज्वःम्ह ?

झीसं आपालं मनूतय्गु म्हगःया गन नं गन तीचा (कोठी) दूगु खनाच्वनागु हे दु । हिन्दु ज्योतिष शास्त्र व चाईनिज ज्योतिष शास्त्रया धापूयात विश्वास यायेगु खःसा झीगु म्हगलय् दूगु तीचातय्गु तसकं तःधंगु अर्थ दु । सुनां थुकियात भगवानया सन्देश धकाः विश्वास याइगु याइसा सुनां ला पूर्वजन्मया चिं नं धकाः विश्वास यायेगु यानाच्वंगु दु ।

थन झीसं न्ह्यब्वये त्यना कि छु अर्थ जुइ झीगु म्हगलय् दइगु तीचाया ?

जव कपालय् दइगु तीचा ः

झीगु म्हगलय् आपालं दइगु तीचाया अर्थलिसें जव कपालय् तीचा दुपिं मनूत आर्थिक रुपं सफल व धनी जुइगु विश्वास यानातःगु दु ।

मिखाफुसिइ दइगु तीचा ः

यदि छिगु मिखाफुसिइ तीचा दुसा छि बुद्धिमान व रचनात्मक व्यक्ति खः ।

च्वय् म्हुतुसी दइगु तीचा ः

च्वय् म्हुतुसी तीचा दुपिं मनूत सुन्दर जुइगु विश्वास यानातःगु दु । थुज्वःपिं मनूत प्रायः तःधंगु खानदानया जुइगु विश्वास नं यानातःगु दु ।

क्वय् म्हुतुसी दइगु तीचा ः

क्वय् म्हुतुसी तीचा दुपिं मनूत कोमल हृदय दुपिं जुइ । इमिगु उगु कोमल हृदय हे इमिगु कमजोरी जुइ । थुज्वःपिं मनूत प्रायः नसात्वसाया शौखिन जुइगु जूगुलिं इमिगु नुगः त्याकेत साःसाःगु नसा–घासा (परिकार) दयेके सयेकेमाः ।

जव न्यतालय् दइगु तीचा ः

जव न्यतालय् तीचा दुपिं प्रायः मनूत अतिकं हे संवेदनशील जुइगु खनेदु । थुज्वःपिं मनूतसें चिचीधंगु खँय् नं नुगः ख्वयेकेगु याइसा थः छेँजःपिन्त अतिकं माया याइपिं जुइ । थ्वबाहेक जव न्यतालय् तीचा दुपिं मनूत भाग्यमानी व धनी जुइगु विश्वास नं यानातःगु दु ।

खव न्यतालय् दइगु तीचा ः

अय्सां खव न्यतालय् तीचा दइगु भाग्यमानी जुइगु कथं कयातःगु दु । तर जव न्यतालय् तीचा दुपिं मनूतलिसे तुलना यायेगु खःसा ठ्याक्क हे अःखः जूगु खनेदु । मनूतय्के गुम्हेसिया खव न्यतालय् तीचा दइ, उम्ह मनुखं जीवनय् आपालं दुःख सीगु विश्वास यानातःगु दु ।