1142 nhoo dan adv

गांबासीतय्त ल्वाकूम्ह ग्वंगः प्रहरीं ज्वन

२०७२ श्रावण १४, बिहिबार १६:३९:४६

बुखँ न्यनेबलय् वा ब्वनेबलय् अजूचायापुस्से च्वं । तर खँ सत्य खः । गांयापिं मनूतय्त घ्वराघ्वर लाकूम्ह ग्वंगःयात प्रहरीं ज्वंगु दु ।
भारतया लुधौराय् प्रहरीं ग्वंगःलिसें ग्वंगःया मालिक व वया काय्यात नं ज्वंगु दु । इमिगु विरुद्ध दायेगु अले शान्तीभंग याःगु लिसेंया अभियोग तःगु दु ।
भारतया कानपुरस्थित सम्वादकर्नलजंग प्रहरी चौकी क्षेत्रय् लाःगु लुधौराय् छम्ह ग्वंगलं तःधंगु हे हंगामा यानाब्यूगु खः । उम्ह ग्वंगलं यानाः गांयापिं मनूतय् दथुइ दायाः दायाः जक मखु, अप्पां कयेकाः हे ल्वापु जूगु खः ।
खास यानाः लुधौराय् च्वंम्ह गुलजार नांयाम्ह मनू पसः वनाः छेँय् लिहां वनाच्वंगु इलय् जःलाखःला राम उग्रहया ग्वंगलं गुलजारयात न्यात । थःत न्याःम्ह ग्वंगःयात गुलजारं थ्वानाछ्वया बिल । व धुंकाः थः ग्वंगःयात थ्वाःगु धकाः राम उग्रहया काय् शेरां गुलजारयात दायाबिल । गुलजार अनं छुं नं मधासे खुरुखुरु थःगु लँ लिनाः वनाछ्वत । तर शेराया थज्याःगु व्यवहार खनाः मेम्ह जःलाखःला सुनिलं ग्वंगःयात बांलाक बिचाः याना तयातयेत शेरायात छ्याता ब्यूगु खः ।
शेरां सुनिललिसे नं ल्वात । ल्वापु अप्वयावँवं शेरा व सुनिल निम्हेसिया छेँजःपिं नं मुन अले जःलाखःला नं मुन । जःलाखःला नं निगू पुचलय् ब्वदले धुंकाः ल्वापुं तःधंगु हे रुप काल । अन दायाः दायाः हे ल्वापु न्ह्यात व वयां लिपा अप्पां कयेकाः हे ल्वापु जुयावल ।
थुगु घटनाया सुचं वयाकथं तःधंगु ल्याखय् प्रहरी घटनास्थलय् थ्यंकाः निगुलिं पक्षयात थुइकेत कुतः यात तर ताःमलात । व धुंकाः धाःसा प्रहरीं हंगामा याःम्ह ग्वंगःयात ज्वनायंकल ।