zero media family planning adv

गद्दी बैठकया व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालय नं याइगु

नेवा: अनलाइन न्युज – निश्चल | २०७६ मङ्सिर १७, मंगलबार २२:०३:१९

हनुमानध्वखा गद्दी बैठकया माःगु सामग्रीया संरक्षण, प्रवद्र्धन लिसें ज्या आः संस्कृति, पर्यटन व नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नं याइगु जुगु दु । गद्दी बैठकय् दुगु जिन्सी सामग्री हस्तान्तरण, सञ्चालन व व्यवस्थापनया सम्बन्धय्  थों मंगलवाः जुगु गृह मन्त्रालय नापया समझदारीकथं अन दुगु सामग्रीया संरक्षण व प्रवद्र्धनज्या संस्कृति, पर्यटन व नागरिक उड्डयन मन्त्रालययात हस्तान्तरण याःगु दु ।

Categorized in राष्ट्रिय