Header Nepal rastra bank Adv

ख्वपय् गुन्हुपुन्ही २६ गते, सापारु २७ गते

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७९ श्रावण २०, शुक्रबार १६:१६:५२

स्वन्ति नखःया इलय् जक समस्या ब्वलनाः वयाच्वंगु छन्हुं हे लाइगु नखःचखःया तिथि थुगुसी गुन्हुपुन्ही व सापारु नखतय् नं लाःवःगु दु ।

झ्वःलाक्क हनेगु खःसा वइगु श्रावण २७ गते गुन्हुपुन्ही खःसा २८ गते सापारु नखः हनीगु खः ।

तर, थुगुसी धाःसा ख्वपय् गुन्हुपुन्ही साउन २६ गते गुंलाथ्व चतुर्दसीया दिं हनीगु जूगु दसा सापारु साउन २७ गते पुन्हीया दिं हनीगु जूगु दु ।

थुगु दँय् गुन्हुपुन्ही व सापारु छन्हु हे लाःगु जुगुलिं ख्वप नगरपालिका तलेजुया पुजारीपिनिगु सहलह लिपा साउन २६ गते गुन्हुपुन्ही व २७ गते सापरु हनेगु निर्णय याःगु खः।

तिथि घटबढ जूगु हुनिं निगू  तिथि छन्हुं हे जूगु धकाः तलेजुया मूपुजारी राजोपाध्यायलिसे पुजारीपि कर्माचार्य व जोशीपिनिगु ज्योतिष विज्ञानया आधारय् सहलह ब्याकाः  गुन्हुपुन्ही व सापारु नखः हनेत्यःगु खः।

उगु हे कथं ख्वप नगरपालिकां तलेजुया मूपुजारी व पुजारीपिन्सं सहलह ब्याकाः उकथं हे नखः हनेत्यःगु खः।

अथेहे, येँय् नेवाः देय् दबू, परम्परागत बौद्ध धर्म संघ, ज्यापु महागुथि नेपाः नापनापं थीथी खलः पुचःतसें श्रावण २७ गते गुन्हुपुन्ही व २८ गते सापारु नखः न्यायेकेगु क्वःछ्यूगु खःसा किपुली नं श्रावण २७ गते गुन्हुपुन्ही व २८ गते सापारु नखः न्यायेकीगु जूगु दु ।

Categorized in राष्ट्रिय