ब्रेकिंग

  • निषेधाज्ञा ::: स्वनिगलय् श्रावण २७ गतेतक निषेधाज्ञा थप ।
zero media family planning adv

खुसिबालं नहर स्यंकल, सप्तरीइ ४०० छेँखा डुबानय्

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७८ श्रावण ५, मंगलबार १३:५६:०८

तच्वकं वा वःगुलिं सप्तरीइ थीथी खुसिइ वःगु खुसिबाःया हुनिं जीर्ण जूगु देसया हे पुलांगु चन्द्रनहरया डिल दुनावयाः थ्यंमथ्यं ४०० छेँखा डुबानय् लाःगु दु ।

जिल्लाया सप्तकोशी नगरपालिका वडा ल्याः ४ बलार्दहय् च्वंगु चन्द्रनहरया निगू डिल दुनावयाः ४०० खा छेँ डुबानय् लाःगु नगरपालिकाया प्रमुख उत्तम गौतमं जानकारी ब्यूगु दु ।

नगरपालिका प्रमुख गौतमया कथं तच्वकं वा वयेधुंकाः थीथी खुसिइ वःगु खुसिबाः ओभरफ्लो जुइधुंकाः जीर्ण अवस्थाय् दूगु चन्द्रनहरया डिल दुंगु खः । प्रमुख गौतमं धाःगु दु, ‘तच्वकं वा वःगु हुनिं नहरय् लः ओभरफ्लो जुयाच्वंगु खः । खुसिबाः वःगु हुनिं उगु खुसिबालं तकं नहरयात समस्याय् लाकल । नहर दुनावयेधुंकाः जःखःया थ्यंमथ्यं ४०० खा छेँ डुबानय् लात ।

खुसिबालं चन्द्रनहरय् लः तीब्रगतिं ओभरफ्लो जुयाः थीथी थासय् क्षति याःगु दु । महादेवा गाउँपालिका ४ य् नं थ्व नहर दुनावइगु अवस्थाय् थ्यंगु प्रमुख गौतमं धाःगु दु । गौतमं धाःगु दु, ‘उगु नहरयात बचेयायेत थनया स्थानीयपिन्सं चा तयाः पनेगु कुतः यानाच्वंगु दु । मदिक्क वा वयाच्वन धाःसा थ्व नहर नं दुनेगु क्रमयात पनेफइमखु ।’

उगु नहर दुन धाःस महादेवा गाउँपालिका ४ जःखःया सलंसः छेँखा डुबानय् लाइगु खतरा दूगु स्थानीय पिन्टु यादवं धाःगु दु ।

चन्द्रशमशेरया पालय् सप्तरीया तत्कालीन फत्तेपुर गाविसनिसें पकरी गाविसतक थ्व चन्द्रनहर निर्माण याःगु खः । त्रियुगा खुसिपाखें सुरु जुइगु थ्व नहर खाँडो खुसिइ वनाः ल्वाकज्याःवनीगु खः ।

मदिक्क वा वःगु हुनिं सप्तरीया दक्षिणी क्षेत्रय् थप डुबानया सम्भावना अप्वःगु मेयर गौतमया धापू दु ।

Categorized in स्थानिय-समाज