1142 nhoo dan adv

खिचाया न्ह्याइपुगु खँ ः छिं स्यूला थें !

२०७३ पौष ८, शुक्रबार ११:३६:५२

खिचा दकले इमान्दार व बफादार प्राणी कथं कयातःगु दु । उकिं खिचां जनावरत दथुइ दकले अप्वः मनूतय्गु माया कायेत ताःलाःगु दु व भाग्यमानी खिचात दुनियाया करोडौं गरीब मनूतय्गु सिबें भव्य जीवनशैलीइ म्वानाच्वंगु दु ।

मनूतसें खिचायात याइगु मायाया थीथी दसूत दु । गनं मनूतसें थःम्हं लहिनातःम्ह खिचायात हे ब्याहा याःगु बुखँ नं न्यनेदुसा गनं खिचायात थःलिसे तयेमखनाः भाःतलिसे डिभोर्स याःगु खबर नं वयेगु याः । थुज्वःपिं भाग्यमानी खिचातय्गु विषयस छुं रोचक तथ्य थथे दु ः

–    थ्यंमथ्यं ३०,००० दँ न्ह्यःनिसें मनूतसें खिचायात घरपालुवा जनावर याःगु खः ।

–    छुं इलय् खिचा व फइचाया वंसज छगू हे खः । उकिं थौं नं थुपिं निम्ह प्राणीया डिएनए ९९.९ प्रतिशत ज्वःलाः ।

–    मनूतय्गु हि समूह प्यंगू प्रकारया दु, जवकी खिचाया हि १३ प्रकारया जुइ ।

–  अन्तरीक्षय् वंम्ह न्हापांम्ह जनावर खिचा खः, उम्ह खिचाया नां लाइका खः । सन् १९५७ या नोभेम्बर ३ य् सोभियत संघं लाइकायात अन्तरीक्षयानय् तयाः अन्तरीक्षय् छ्वःगु खः । तर अन्तरीक्षयानय् अत्यधिक तांन्वःगु हुनिं लाइका खिचा सीगु खः ।

–    अमिर खानयाके थुज्वःम्ह खिचा दु, उम्ह खिचाया नां शाहरुख खान खः ।

–    छम्ह खिचा निदँया मनूया मचाथें हे बुद्धिमान जुइ व वयात डेढ सय खँग्वः स्यने फइ ।

–    मनूया अलावा खिचा जक हे उज्वःगु जीव खः सुनां मिखाय् स्वयाः मनूया हाउभाउ म्हसीके फइ ।

–    खिचाया नतुनीगु शक्ति मनूया सबें १००० गुणा अप्वः जुइ । तालिम प्राप्त खिचां नतुनाः थीथी ल्वय् व विस्फोटन पदार्थ व लागू वासः नं लुइके फइ ।

–    आइसल्याण्डय् घरपालुवा खिचा तयेगु गैरकानूनी खः । अथेहे, अमेरिकाया ओक्लोहामाय् खिचायात हायेकेगुु गैरकानूनी जुइ ।

–    चकलेट नकेबलय् खिचाया ज्यान वनेफु । चकलेटय् दइगु थियोब्रोमाइन नांया पदार्थं खिचाया रक्तसंचारय् लिच्वः लाकी ।

–    खिचां ६२ दिंतक थः मचायात गर्भय् तइ । मचा बुइगु इलय् खिचाया मचा मिखां मखंम्ह, न्हाय्पं मताःम्ह व वा मदुम्ह जुइ ।

–    ग्रीस व बुल्गेरिया दथुइ छुं इलय् छम्ह ग्रीक खिचां बुल्गेरियाया सीमाक्षेत्र पार याःगु विषययात कयाः युद्ध जूगुु खः ।

–    खिचां देनाच्वंगु इलय् मनुखंथें हे म्हगस खनी । चीधिकःम्ह खिचां प्रत्येक १० मिनेतय् छगू म्हगस खनीसा तःधीकःम्ह खिचां छघौलय् छगू म्हगस खंकी ।

–    १० दँ सिबें थकालीपिं खिचात मध्ये ५० प्रतिशत क्यान्सरया हे हुनिं सी ।

–    मनूथें हे खिचात नं मोटोपनाया सिकार जुइ, प्रायः पश्चिमा देय्या खिचात ।

–    खिचां जवपाखें न्हिपं संकीबलय् उम्ह खिचा लय्ताःगु लक्षण खः, अथेहे खवपाखे संकीगु ग्याःगु लक्षण खः । बुलुहुँ संकीगु धैगु उम्ह खिचां संकोच मानेयाःगु खःसा तसकं संकूगु धैगु उम्ह खिचायात तं वःगु धकाः थुइकेमाः ।

–    प्रायः गाडी न्ह्यानाच्वंगु इलय् खिचात छाय् गाडीया ल्यूल्यू उयाः ब्वाँ जुइ ? मानौं इमिसं गाडीयात आक्रमण हे यायेत्यंगु दु । थुकिया रोचक कारण दु । प्रायः खिचातसें दिकातःगु गाडीया टायरय् च्वफानाः थःगु इलाका तय याइ । थे थःगु सीमानाया रुपं दूगु गाडी न्ह्याइबलय् खिचातसें थःगु सीमान सुनां खल्बले याःगु व आक्रमण याःगु अनुभव याइ । गुकियात खितां सहयाये फइमखु व गाडीतय्गु ल्यूल्यू ब्वाँ जुइ ।