nepal investment baink

क्वाहाँ वल लुँया भाः, थाहाँ वन वहःया भाः

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ चिल्लागा अस्तमि (२०८० चैत्र २० गते) मंगलवाः

नेपाःया बजारय् थौं मंगलवाः लुँया भाः क्वाहाँ वःगु दुसा वहःया भाः धाःसा थाहाँ वंगु दु ।

सोमवाः तोलाया १ लख ३१ हजार ६ सय तकां कारोवार जूगु छापावाल लुँ थौं मंगलवाः प्यसः तका क्वाहाँ वःगु दु ।

थौं मंगलवाः छापावाल लुँ तोलाया १ लख ३१ हजार २ सय तकां कारोवार जुयाच्वंगु दु । अथेहे, तेजावी लुँ तोलाया १ लख ३० हजार ५ सय ५० तकां कारोवार जुयाच्वंगु नेपाल सुनचाँद्यी व्यवसायी महासंघं जानकारी ब्यूगु दु ।

थुखे, वहःया मू झितका दां थाहाँ वनाः तोलाया १ हजार ५ सय ४५ तकां कारोवार जुयाच्वंगु दु ।

Categorized in बजाः