zero media family planning adv

किपू ६ वडा बागमतीइ दुबेजुयाः निम्ह मचात सित

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७७ चैत्र १९, बिहिबार १९:३३:५७

किपू नगरपालिका वडा ल्याः ६ स झरब्वाः वंपिं (पौडी म्हितःवंपिं) निम्ह मचात लखय् दुबेजुयाः थौं बिहिवाः सीगु दु ।

किपू नगरपालिका वडा ल्याः ६ खह्रेपाखें खोनाया सिकाली वनेगु झोलुंगे तां (पुल) लिक्क बागमती खुसि सिथय् लः मुनाच्वंगु थासय् झरब्वाः वंपिं न्याम्ह मचात मध्ये निम्ह मचात लखय् डुबेजुयाः सीगु प्रहरीं जानकारी ब्यूगु दु ।

कृषि फाम संचालनया नितिं गाः म्हुयाः लः मुंकातःगु थासय् थौं बिहिवाः न्हिनय् २ ता इलय् उगु घटना जूगु खः ।

सीपिं मचा व मचाया अभिभावकपिं ओखलढुंगा छेँ जुयाः किपूया ६ वडाया उगु लागाय् बंगुर पालन लिसें कृषि ज्या यानाः वयाच्वंपिं खः । लखय् दुबेजुयाः मदुपिं मचात च्यादँ दुम्ह कृष मगर व ११ दँ दुम्ह प्रशान्त सुनुवार खः । 

–प्रताप महर्जन

Categorized in दुर्घटना-अपराध