nepal investment baink

किपूया नेवाः लहनाय् ‘वातावरणीय प्रभावया नितिं कलावाद’ ज्वनाः कीर्तिपुर स्वयंसेवी समाज

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | ने.सं. ११४४ सिल्लाथ्व तृतीया

‘कला, सक्रियता व वातावरणीय प्रभावया प्रतिच्छेदन अन्वेषण यानादिसँ, रचनात्मक अभिव्यक्तिपाखें वातावरणीय व सामाजिक मुद्दायात सम्बोधन यायेत मूवंगु अन्तरदृष्टि प्रेरणा प्रदान यासें’ धैगु सः थ्वयेकाः कीर्तिपुर स्वयंसेवी समाजया ग्वसालय् साझा सत्र ज्याझ्वः कथं ‘वातावरणीय प्रभावया नितिं कलावाद’ विषयस छगू तःजिगु ज्याझ्वः जुइगु जूगु दु ।

किपूया नेवाः लहनाय् मंगलवाः सनिलया ५ः३० ता इलय् उगु ज्याझ्वः जुइगु जानकारी ग्वसाः खलः कीर्तिपुर स्वयंसेवी समाजं ब्यूगु दु ।

उगु ज्याझ्वलय् छम्ह नांजाःम्ह फिलिपिनो कलाकार ह्वेल ब्वाई एजी सानो व बाखंवाचक (कथाकार) सौरभ ढकालया विशेष उपस्थितिइ उगु ज्याझ्वः जुइगु जानकारी ग्वसाः खलः कीर्तिपुर स्वयंसेवी समाजं ब्यूगु दु ।

छम्ह नांजाःम्ह फिलिपिनो कलाकार एजी साना, लिसें छम्ह जलवायु च्याम्पियन व कथाकार सौरभ ढकालया विशेषता उगु ज्याझ्वः छगू आकर्षक सत्र ज्याझ्वः जुइगु जानकारी बिसें ग्वसाः खलकं उगु ज्याझ्वलय् सहभागिताया नितिं इनाप याःगु दु ।

उगु ज्याझ्वलंरचनात्मक अभिव्यक्तिपाखें वातावरणीय व सामाजिक मुद्दायात थासय् तयेगु नितिं मूवंगु अन्तरदृष्टि व हःपाः तिबः लिसें प्रेरणा बिइगु याइसा कला, सक्रियता  व वातावरणीय प्रभावया प्रतिच्छेदन अन्वेषण याइ धकाः नं ग्वसाः खलः कीर्तिपुर स्वयंसेवी समाजं धाःगु दु ।

Categorized in कला