zero media family planning adv

किपूया नासलं ल्यूम्ह कलाकार मुक्तिनाथ महर्जन आईसीयू दुने

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७७ चैत्र १९, बिहिबार १४:१२:२४

किपूया १० वडा तःननी त्वाःया अतिकं नासलं ल्यूम्ह ख्यालिन्हिली जाःम्ह कलाकार मुक्तिनाथ महर्जन नर्भिक अस्पतालया आईसीयूस तयाः वासः यानाच्वंगु दु । कलाकार महर्जनयात वंगु स्वन्हु न्ह्यः किपूया ३ वडा ससः त्वालं क्वय् च्वंगु हितिफः लागाय् छगः नीजि कारं ठक्कर नकाः तच्वकं घाःपाः याःगु खः ।

दुर्घटना जुइखतं कार चालक कार त्वःताः बिस्युं वंगु खःसा आः कार चालकया म्हसीका जुइधुंकूगु दु ।

कलाकार मुक्तिनाथ महर्जन थः जहानलिसे बःचाधंगु तरकारी क्यबय् ज्या यानाः लिहाँ वयाच्वंगु अवस्थाय् कार तीव्रगतिं क्वाहाँ वयाः कलाकार मुक्तिनाथयात बांमलाक्क हे नकूगु जानकारी स्थानीय बासिन्दां ब्यूगु दु । स्थानीय बासिन्दाया कथं कलाकार मुक्तिनाथया जहान नं नापं तुं दूगु तर मुक्तिनाथ याकःचित जक उगु कारं नकूगु धाःगु दु ।

कलाकार मुक्तिनाथ महर्जनया काय् रवीन्द्र महर्जनं सामाजिक संजालपाखें थः अबु कलाकार मुक्तिनाथ महर्जन आईसीयू कक्षय् उपचारार्थ जुयाच्वंगु व आः महर्जनया स्वास्थ्य अवस्था न्हिथं बांलानाः वयाच्वंगु जानकारी ब्यूगु दु ।

कलाकार मुक्तिनाथ महर्जन किपुली दँय् दसं जुइगु सापारुया लसताय् पिदनीगु धेंधेंपापा लिसेलिसें ख्यालः वइम्ह छम्ह अतिकं नासलं ल्यूम्ह कलाकार कथं किपू देसं जक मखु दक्षिण भेगया फुक्क लागां म्हस्यूम्ह कलाकार खः । कलाकार महर्जनं धेंधेंबल्ला कथं जुइगु आपालं नाटक, ख्यालः म्हिताः सिरपाः नं त्याकादीगु दुसा वयकः छम्ह काष्ठकलाया निपूणम्ह कालिगढ कलाकार नं खः ।

थुलि जक मखु कलाकार मुक्तिनाथ महर्जन किपूया १० वडा तःननी त्वाःया दाफा बाजंलिसे सम्बन्धितम्ह छम्ह स्यल्लाःम्ह खिँ बाजा थानामि नं खःसा वयकः दँय् छक्वः क्यनेमाःगु देवीप्याखनय् खिँ थानादीम्ह कलाकार नं खः ।

दुर्घटनाय् लाःम्ह कलाकार मुक्तिनाथ महर्जनया छेँ हे नासःछेँ धाःसां छुं मपाः । छाय् धाःसा भाजु महर्जनया अबु तःननी दाफा खलःया दाफा म्येहालामि खःसा काय्पिं निम्ह मुकन्दर र रवीन्द्र महर्जनपिं नं संगीत ख्यलय् बांलाःपिं संगीतकःमिपिं खः । मुकन्दर गितार वादनय् दुसा रवीन्द्र बाँसुरी वादनय् निरन्तर रुपं पलाः न्ह्याकाः वयाच्वंगु दु ।

Categorized in दुर्घटना-अपराध