Arin Enterprises

किपुली नगर वडास्तरीय भलिबल कासा, थौं सेमिफाइनल

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७८ मङ्सिर २, बिहिबार १२:४९:५४

थौं बिहिवाः न्हापांगु सेमिफाइनल कासा बहनी ६ ता इलय् किपू नगरपालिका वडा ल्याः ९ व वडा ल्याः ३ दथुइ जुइगु जूगु दुसा मेगु सेमिफाइनल कासा बहनी ७ ता इलय् वडा ल्याः २ ए व वडा ल्याः १० दथुइ जुइगु

किपूया २ वडाय् च्वंगु इन्द्रायणी परिवार क्लबया ग्वसालय् व किपू नगरपालिका २ वडा ज्याकूया ल्यू ग्वसालय् किपू नगर वडास्तरीय भलिबल कासा २०७८ न्ह्यानाच्वंगु दु ।

थौं ने.सं. ११४२ कछलाथ्व चतुर्दसी (मंसीर २ गते) बिहिवाः किपूया २ वडा द्यःध्वाखा त्वालय् च्वंगु कासा मैदानय् सेमिफाइनल कासा जुइगु जानकारी ग्वसाः खलः इन्द्रायणी परिवार क्लबया कासा कजि भुवन महर्जनं जानकारी बियादीगु दु ।

थौं बिहिवाःया सेमिफाइनल कासा बहनीसिया ६ ता इलय् व ७ ता इलय् निगू कासा जुइगु जानकारी कासा कजि भुवन महर्जनं जानकारी बियादीगु दु ।

कासा कजि महर्जनया कथं न्हापांगु सेमिफाइनल कासा बहनी ६ ता इलय् किपू नगरपालिका वडा ल्याः ९ व वडा ल्याः ३ दथुइ जुइगु जूगु दुसा मेगु सेमिफाइनल कासा बहनी ७ ता इलय् वडा ल्याः २ ए व वडा ल्याः १० दथुइ जुइगु जानकारी बियादीगु दु ।

थौं बिहिवाः जुइगु निगू सेमिफाइनल कासा गुगु निगू वडा त्याइ, उगु निगू वडा हे फाइनलय् वनी ।

फाइनल कासा वइगु शनिवाः सनिलया ५ः३० ता इलय् जुइसा लियांल्यू सिरपाः कासा शनिवाः हे न्हिनसिया ३ः३० ता इलय् जुइगु जानकारी ग्वसाः खलः इन्द्रायणी परिवार क्लबया भलिबल कासा कजि भुवन महर्जनं बियादीगु दु ।

किपूया २ वडा द्यःध्वाखाय् च्वंगु इन्द्रायणी परिवार क्लबं निरन्तर रुपं भलिबल, ब्याडमिन्टन कासा न्ह्याकाः वयाच्वंगु दुसा किपूया न्हूपिं कासामिपिन्त भलिबल लिसें ब्याडमिन्टन प्रशिक्षण बिइगु ज्याझ्वः नं न्ह्याकाः वयाच्वंगु दु ।

Categorized in कासा