nepal investment baink

कट्टु उलाः प्याखं हुल धकाः पत्रिकाय् पिकयाबिल : चचा गुरु प्रज्वल रत्न

चचा प्याखं गुरु प्रज्वलरत्न वज्राचार्य लिसे सुरेश शाक्यं यानादीगु खँल्हाबल्हा । थुगु खँल्हाबल्हा नेपालभाषाया बाःछिपौ पेज थ्री (दँ १०, ल्याः ५)स पिदंगु खः । हलिंन्यंकया नेवाःतय्सं थुगु खँल्हाबल्हा ब्वने दयेमाः धइगु ल्याखं थुगु खँल्हाबल्हा पेजथ्रीया सहकार्यय् थुगु अनलाइनय् नं न्ह्यब्वयाच्वना । –सं

चचा प्याखं छु खः ?
छुं नं खँयात मनं चिन्तन यानाः, थुइकाः भाव पिज्वयेकाः प्याखं हुलेगु हे चचा प्याखं खः । विशेषत चचा प्याखं हुलीबलय् द्यःया ध्यान भावय् दुबिनाः प्याखं हुलीगु खः । थुलि जक मखुकि हरेक चचा प्याखनय् नं तिसाया भुमिका तसकं महत्वपूर्ण जुयाच्वनि । गज्याःगु तिसां तियाः गज्याःगु चचा प्याखं हुले माः धकाः मथुल धाःसा चचा प्याखंया छुं हे अर्थ नं दइमखु । तिसायात कयाः षट्पारमिता कथं नालाः प्याखं हुलेमाः सा दानपारमिताया भाव नं थुकी दयेमाः । थुगु कथंया भाव मदयेकं चचा प्याखं हुलेगुया अर्थ मदु । छाय्कि चचा प्याखंया पौराणिक मान्यता कथं नं महामंजुश्रीं दह छेदन लिपा खनेदुगु पलेस्वांया हा ल्यूल्यू वंगु इलय् गुह्यश्वरीइ थ्यन । अन ध्यान यानाः स्वःगु इलय् नैरात्मया दर्शन जुल । उम्ह नैरात्मया लुमन्ति व वसपोल गज्याःम्ह खः धकाः थुइकेत, कनेत चचा प्याखंया शुरुवात जूगु खः ।

चचा थौंया परिवेशय् गथे दु  ?
थौंकन्हय् थन चचा प्याखं प्याकेजं स्यनी । छपु डान्सया थुलि उलि धकाः काइ । अझ स्कूलया फंक्शन वा छुं ज्याय् नं मस्तय्त बज्रयोगिनी थें शक्तिशाली चचा याकाच्वनी । केवल डान्स स्टेप जक हे मिले यायेवं तुं व चचा जुइमखु । वज्रयोगीनि चचा प्याखं हुलीबलय् ५१ खप्पर दुगु माला क्वखायेमाः व छाय् धकाः सुनां च्यूता हे मतः । उकिं मस्तय्त अज्याःगु नृत्य स्यने मज्यू धैगु जिगु मान्यता खः । थ्व मेमेगु लोक नृत्य थें मखु । बज्रयोगीनिया भाव मथुइकं थज्याःगु प्याखं हुइके बीमज्यू । चचा प्याखं हुलेत स्टेप्स जक मखसे थ्योरी नं ब्वने माः । तर थ्योरी ब्वंकीपिं नं झीथाय् मदु ब्वनीपिं नं मदु ।

अथेसा छिं गथे स्यनाच्वनागु ले ?
चचा प्याखंया उद्देश्य धैगु थ्व संसारयात म्हसिकेगु, थुइकेगु खः । शायद यक्वस्यां मथूगु हे जुइमाः कि चचा धैगु प्याखं जक मखु अनेकौं कथंया दु । झीसं सिउगु कथं जक हे ख्यलय् याइगु चचा, वनय् याइगु चचा, गुह्य चचा, पुजाया चचा यानां हजारौं कथंया चचा दु । थुकिं मध्य चचा प्याखं नं छगू खः । चचा न्यनेबलय्, हालेबलय् व प्याखं हुलेबलय् मनय् आनन्द वइगु खः । उकिं थ्व स्यनाच्वनागु जुल ।

तर चचा न्ह्यःनेलाःपिंत स्यनेमज्यू धाइ नि ?
ज्ञान मन्तकि छुं नं खँयात नालाकाये फइमखु । बौद्ध धर्मय् सर्वप्रकारं जगत हिताय् धकाः धाइ । बुद्ध धर्मय् स्वैतं नं दुहां वयेगु वा दुहां वयेमते धकाः धाइ मखु । सकल प्राणिया निंतिं हित याइ । स्वैतं स्यने ज्यू वा मज्यू धकाः धायेगु छगू संकुचित बिचाःया उपज जक खः । प्राणि जगतयात दुःखं मुक्त यानायंकेगु लँपुइ थ्वइत जक स्यँ वा वैत स्यनेमते धकाः धायेगु हे न्ह्यसःचिं दुने लाः ।

चचा प्याखं ला टिकट कयाः नं क्यं नि ।
अवश्य नं छुं कथंया ज्याखं पूवंकेत ध्यबा नं मदयेकं मगाः । चचाः प्याखं टिकट शो यायेमाःगु बाध्यता जक खः । सुं प्रायोजक वल धाःसा जिमिसं ला सितिकं नं क्यनाच्वना । चचा प्याखंया नितिं थी थी तिसा माः । व दयेकेगु वा जतन यानाः भिंका तयेमाल । हाकनं पुलांगु हे मान्यता कथं ज्या यानाच्वन धाःसा झी झन ल्यूने लात । ‘अर्थ’ बिना जीवन गथे न्ह्याइ ?

चचा प्याखं क्यनेगु इलय् फोटो कायेमते, भिडियो कायेमते धकाः नं इनाप याइ नि, थथे छाय् थें ?
चचा प्याखं हुलेत एकाग्रता माः । ध्यान भावना माः । थथे प्याखं हुलाच्वनेगु इलय् फ्लाय्श तयाः किपा काइगु इलय् एकाग्रता भंग जुइ । उकिं प्याखं हुलीपिंत छुं नं कथं डिस्टर्ब जुइगु ज्याखँ यायेमज्यू । अथे तुं गुलिस्यां चचाया प्याखंया भिडियोया भरय् चचाया डान्स स्टेप सयेकी तर वास्तविक रूपं चचा प्याखं हुले धाःसा सइमखु । हाकनं इमिसं हे मेपिंन्त चचा प्याखं स्यनीबलय् झन विकृति ब्वलनी । थज्याःगु खँ पनेत जक हे चचा प्याखंया दौरान छुं कथंया अज्याःगु गतिविधि मयायेमाः धैगु खँ खः ।

चचा प्याखं क्यनेगु इलय् क्यनेमज्यूगु प्याखं नं क्यन धकाः तसकं हे छिगु आलोचना नं जुइगु याः नि ?
१२क्वःगु शताब्दीपाखे बौद्ध धर्म भारतं नाश जुल । थुकिया लिच्वः नेपालय् नं लात । लिच्छविकाल पाखे मल्ल जुजुपिंसं नं बौद्ध धर्म संरक्षण याःगु खनेमदु । केवल बौद्ध धर्मयात हिन्दुकरण याना यंकूगु खनेदु । राणाकालय् नं बौद्धतय्त दमन यात । गुलि भिक्षुपिंत पितिना छ्वल । थुकिं यानाः नेपाःया बौद्ध धर्म मानेयाइपिं भचा यक्व हे ग्याइगु अवस्था ब्वलन । उकिं थज्याःगु चचा प्याखं छखें क्यनेमज्यूगु मानसिकता ब्वलन । क्यनकि थःनं राज्यपाखें दमन जुइगु खनेदत । चचा प्याखं स्वयाः छु जुइ ? थूपिंसं थुइ, मथुइपिंसं थुइमखु । प्याखंया हाउभाउ जक हे खनी । चचा प्याखंयात थुइके मफुपिंसं जक क्यने मज्यू धकाः धाइ । गथेकि झीसं आ द्यःतय्गु चचा प्याखं हुलाच्वना तर हजारौं चचा प्याखंया रूप कथं वनय् च्वनीपिं जीवजन्तुया नं चचा प्याखं दु । व प्याखं हुल धाःसा सुनां थुइ । थुइके हे मफइगु अवस्थाय् अज्याःगु प्याखं क्यनेमज्यू धैगु अःपुगु मान्यताय् लिकुना वन । थज्याःगु हे छगू अनुभव जिगु नं दु । न्हापा जिं मायाजाल धैगु छगू चचा प्याखं क्यना । थुगु चचाय् बौद्ध सिद्धान्त कथं हे झी जन्म जुइ धुंकाः राग द्वेष मोह त्वःते माः धैगु बौद्ध दर्शन दुगु प्याखं खः । थुगु प्याखं क्यने धुंकाः जितः प्रज्वल रत्नं कट्टु उलाः प्याखं हुल धकाः पत्रिकाय् पिकयाबिल । मथुइकं आलोचना थुकथं जुइगु याः । उकिं चचा प्याखं आलोचना यायेगु खःसा न्हापां चचा प्याखं छु धैगु थुइके माल मखुसा जिं मस्यूगु खँ खःसा जितः स्यना बी माः ।

अय्सा चचा प्याखंयात आ कमर्सियल याना यंकेमाःगु खः ला ?
चचा प्याखं झीगु म्हसिका खः । न्हापा न्हापा थें सुचुका तयाः थुकीया अर्थ मदु । खः, अवश्य नं चचा प्याखं हुलेत विशेष ध्यान भावना ब्वलने हे माः तर सुनां चचा प्याखं जिं नं स्यने धकाः वइ वैत जिं स्यना बी माः । थ्व जिगु धर्म खः । चचा प्याखं धैगु मेमेगु मनोरंजनया नृत्य थें मखु । आध्यात्मिक शक्ति माः । जीवन थुइकेगु माध्यम खः । संसार म्हसिकेगु लँपु खः। तर चचा प्याखंया मर्म मथुयाः वा मथूपिंसं चचा प्याखंया बारे भ्रम ब्वलंकाच्वंगु दु । मन शुद्ध जुइगु मार्गय् वनेत झीसं गथे यानाः स्वैतं स्यने वा मस्यने धकाः भेदभाव यायेगु ? उकिं जिथाय् सु स्यंवल वैत स्यनाच्वना । खः, अमेरिकाय् नेपाःमि सिबें विदेशीत यक्व स्यंवयाच्वंगु दु । इमिसं झीगु धर्म वा मुल्य मान्यता नालाकाल धाःसा सुयात छु पाइ । जिगु मान्यता कथं सुनां थ्व चर्या नृत्य स्यना काइ वं बांलाक्क थुल धाःसा गनं नं होटल वा ध्यबाया निंतिं धकाः प्याखं हू वनी मखु । थ्व छगू शक्ति खः धकाः थुइकाकाइ ।