dudha jayanti 2568

ई या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७४ भाद्र १५, बिहिबार १५:०८:१८

मनोविश्लेषक फ्रायदला ई यात कयाः थःगु हे पहनं विश्लेषण याःगु दु । फ्रायद कथं ई धइगु विश्लेषण न्ह्यानाच्वंगु थुज्वःगु गति खः गुकियात सुनां नं पने फइमखु, ई न्ह्यानाच्वंनी ई नाप सकता खँ न्ह्यानाच्वनि सुना ई यात थुइका थ्व नाप छुं ई विइफइ व हे न्ह्यःने वनी । ई यात यक्व विद्धान मनुतय्सं थीथी कथं परिभाषित यायेगु याः, ई सकता खः, ईया महत्व, अले थीथी विशेषता ।
    झीसं ई छु खः धकाः सामान्य भाषा ई धइगु ‘समय’ जक कथं कायेगु याः । समग्र ई, थुलि जक मखु ई भविश्य नं खः, भूत नं तर भविष्य व भूतयात दयेकीम्ह सु खः धायेवलय् ई हे खः । ई यात गुलि गनं गुकथं छ्यलेगु धइगु सूचि हे दकलय् न्हापा झीगु जीवनया महत्वपूर्ण पक्षं खः । छाय् की थ्व ई धइगु प्रतिस्पर्धा अले ब्यस्तता अले ई हे महत्व, सुयात सुयात मस्वइगु ई खः । उकि ई यात झीसं सहि रुपं थुइकेमा, सुना ई यात मथुल व वर्तमान भूत व भविश्ययात नं त्वःतेमाली । संसारय् न्हयागू वस्तु नं ई यात मिले यानाः दयेकातःगु दु । थथे ई यात मिले मयाकं छुं नं वस्तु दयेकेफइमखु ई हे सवौत खः ई हे सम्पूर्ण खः ।


 इलय् यायेमाःगु ज्या इलय् यायेमफूत धाःसा लिपा यानाः छुं जुइमखु उकिं धाइ नाप दु । ई नाप न्ह्यायेयाः ईला थःगु हे ढंगं न्ह्यानाच्वनी तर थुकियात थुइकेमफूत धाःसा अले ई नाप पाय्छि कथं थः मिले जुयाः वनेफयेमा मखुसा इलं झीत पिइमखु, ई वनातुं च्वनी, झीसं वयात थःगु कब्जाय् तये फइमखु, उकिं ई यात थुइकेफूम्ह मनू हे छम्ह सफलम्ह मनू जुइफइ मेपिं जुइफइमखु । धाई नाप दु ई यात म्हसिके मफूत धाःसा व मनू गुब्ले सफल जुइमखु । उकि सफल जुइगु खःसा ई यात म्हसिका न्ह्यायेमाः, मचावलय् ई, युवा अवसरया ई अले बृद्धावस्थाया ई, मनूया जीवन स्वंगूकथं थुकथं ई वइ सुना ई यात म्हसिका दकलय् न्हापागु ई यात छ्यलि व हे सफल जुइ । अथे धइगु दकलय् न्हापागु ई धइगु मचा ई खः, यदि मचा ई बांलात धाःसा ल्यायम्हया ई बालाई, ल्यायम्हया ई बालाः धाःसा बृद्ध अवस्थाया ई वालाई, थुकिं छुं सिइदत धाःसा ई सकता खः, ई धइगु इलय् मिले यायेफत धाःसा जक जीवन सुखद जुइ, ई यात थुइके फत धाःसा जक जीवन सरल जुइ ।
 – उखें थुखें