zero media family planning adv

इहिपाया भ्वय् नयाः तनहुँलय् ३५ म्ह बिरामी

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७८ बैशाख २०, सोमबार १०:११:२०

तनहुँलया व्यास नगरपालिका–१४ स्थित छाब्दीइ इहिपाया भ्वय् नयाः तनहुँलय् ३५म्ह बिरामी जुगु दु । स्थानीयवासी शरणहरि पन्थया छेँय् भ्वय् नयाः लिहाँवपिं बिरामि जुगु दु । थथे  बिरामि जुपिन्त झारा, बान्ता व ज्वरो वयेगु लक्षण जुगु खः ।

 शनिबार थथे भ्वय् नयाः वपिं ८० प्रतिशत मनूत बिरामी जुगु दु । छाब्दीस्थित सहारा हेल्थ केयरया स्वास्थ्यकर्मी शैलेन्द्र हडखले बिरामीत मध्ये प्यम्ह गम्भीर प्रकृतिया जुगुलिं स्लाइन थनाः उपचार जुयाच्वंगु जानकारी बियादिगु दु ।

थथे बिरामी जुपिन्त सोमबाः  स्वाब सङ्कलन यानाः कोरोना परीक्षण यायेगुकथं नगरपालिकाया स्वास्थ्य शाखाय् नां छ्वये धुंकुगु दु ।

Categorized in दुर्घटना-अपराध