zero media family planning adv

इहिपाः न्ह्यः न्यने हे माःगु न्यागू न्ह्यसः

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७२ मङ्सिर २२, मंगलबार १८:४४:५४

थौंकन्हय् इहिपाःया सिजन न्ह्यानाच्वंगु दु । इहिपाः धायेवं हे मिजं व मिसा निम्हेसियां निंतिं छगू उत्तेजना, छगू प्रतिबद्धता अले छुं भचा सम्झौताया मेगु नां जुयाबी । इहिपाः जुइवं यक्व मनूतलिसे न्हून्हूगु नाता स्वाः वइ, उमिगु बांलाःगु–बांमलाःगु स्वभावयात नाले माली अले न्हून्हूगु जिम्मेवारीत नं क्वबी माली । थुज्वःगु अवस्थाय् कलाः–भाःतया दथुइ आपसी समझदारी दये हे माः अले थ्व समझदारी उबलय् जक विकसित जुइ गुबले निम्हं हे छम्हं मेम्हसिया बानीव्यहोरापाखें परिचित जुइ । थुकिया निंतिं गुगुं मुहूर्तयात पियाच्वने म्वाः बरुकंछि थौंनिसें हे पलाः न्ह्याकादीसां ज्यू । अर्थात् इहिपाः जुइगु पक्का जुइवं हे मिजनं मिसायाके थुज्वःगु छुं न्ह्यसः न्यनेमाः गुगु मिसायात बांमलाः नं मतायेमा अले गुकिया बारे मिसां अप्वः स्वयां अप्वः जानकारी नं बीमा ।
शिक्षाया बारे ः
न्हापां नाप लाइबलय् हे मिजनं मिसायाके व मिसां नं मिजंयात वयागु शिक्षाया बारे खँ ल्हायेत लिचिले मज्यू । बरुकंछि थुकिया सम्बन्धय् खुलय् जुयाः खँल्हाबल्हा यायेमाः । अप्वः धयाथें छेँजःपिसं आडम्बरया निंतिं शिक्षायात कयाः मखुगु खँ ल्हानाबी यः, गुकियात थवंथवय् खँल्हाबल्हापाखें क्लियर याये फइ । सही जानकारी भविष्यय् जुइगु गुगु नं कथंया समस्यातपाखें तापाकेत ग्वाहालि याइ । लिसें, गुगुं नं चीजया प्लानिङ्ग नं पाय्छिकथं याय्फइ । क्वालिफिकेशनया आधारय् निम्हं मिलय् जुयाः लिपा ज्या वा बिजनेसया आइडियाय् ज्या नं याये फइ ।
यःमयः बारे ः
छम्हं मेम्हसिया बानीव्यहोरा, वया यः–मयःया बारे सीकेगु तसकं आवश्यक जुइ । लिसें थ्व खँल्हाबल्हा न्ह्याकेगु दकलय् बांलाःगु तरिका नं खः । तःक्वः बानीव्यहोरा उथें जुइबलय् भविष्यय् वयेफुगु यक्व समस्यात अःपुक हल जुयाबी । लिसें जीवनयात न्ह्यज्याकेत नं न्ह्यइपुसे च्वनी । ब्वनेगुलिसें कयाः नसा ज्वरे यायेगु, यात्रा व वयागु लाइफस्टाइलया बारे सीकेगु कुतः यानादिसँ । ज्या यानाच्वंपिं मिसातय् निंतिं थ्व न्ह्यसः थथे जूगुलिं नं तसकं महत्वपूर्ण जू कि उमिसं इहिपाः धुंकाः इहिपाया जिम्मेवारीया लिसेलिसें थःगु ज्यायात नं व्यवस्थित याये माली । थथे जूगुलिं थुज्वःगु छुं जुइमा गुकिं जीवनया निराशायात तापाके फइ ।
पासापिनि बारे ः
पासापिनि बारे न्यनेकने यायेगु निंतिं निम्हेसियां निंतिं उतिकं हे आवश्यक जू । छाय्कि भविष्यय् वनाः थ्वहे हुनिं नं निम्हतिपु दथुइ ल्वापुया हुनिं जुयाबी फु । शहरया लाइफस्टाइल अप्वः थें थथे जुयाबी यः, गुकी नापं ब्वनापिंलिसें कयाः पासापिंतक दुथ्याः वयेफु अले अप्वः धयाथें थ्व दुथ्याः वइगु हे मिजं जुइमा वा मिसा निम्हेसितं मययेफु । अथे जूगुलिं नाप लायेगु झ्वलय् हे थ्व खँ थुइकेगु कुतः यानादिसँ कि छेँजःपिं बाहेक उज्वःपिं सु सु पासापिं तसकं सती अले गुम्हेसियालिसें भविष्यय् गुकथंया स्वापू तयेगु खः ।
योजनाया बारे ः
भविष्यया योजनाया बारे नं न्ह्यसः न्यनेगु पाय्छि हे जुइ अले बांलाः नं तायेकी । अप्वः धयाथें सम्बन्धय् इहिपा धुंकाः मिसातय्त बाध्यताया हुनिं थःगु ज्या त्वःते मालेफु, गुगु वयागु निंतिं तसकं थाकुइफु । बांलाःगु शिक्षा दुसां नं ज्या त्वःतेमालीगु वयात अप्वः महीका बीफु । थथे जूगुलिं मिसायाके थ्व बारे सीकेगु तसकं हे आवश्यक जू । अप्वः धयाथें इहिपाःया दवावय् थुकिया निंतिं ज्यू ला धयाबी तर लिपा वनाः थुकियात कयाः पारिवारिक ल्वापु अले मन–मुटाव शुरू जुइफु । मिसातय्पाखें नं मिजंयात वयागु भविष्यया योजनाया बारे न्यनेगु बांलाइ । थुकिं व प्रतिभावान जूगुया लिसेलिसें वयागु सोचबिचार व मेच्योरिटी थुइकेगु पूरा ह्वःताः दइ ।
आर्थिक अवस्थाया बारे ः
अप्वः धयाथें सम्बन्धय् नाप लाये न्ह्यः हे परिवारया स्थिति थुइकेफइ, अले जूगुलिं थ्व सम्बन्धय् न्ह्यसः न्यनेगुपाखें धाःसा बचे जुयादिसँ । जुइफुसा थ्व मामलाय् छेँयापिं तःधीपिन्त हे खँ ल्हाके ब्यू । यक्व सम्बन्धय् तलबयात कयाः डिस्कशन यायेगु पाय्छि तायेकी मखु, तर थवंथवय् थुकिया सम्बन्धय् क्लियर यानातयां धाःसा छुं स्यनी मखु । थुकिं भविष्यय् ध्यबायात कयाः गुगुं मनमुटावया सम्भावना म्हो जुइ । लिसें गाडी, छेँ, मचाखाचाया जिम्मेवारी नं बराबरया शेयरिंग यायेगु खँ जुइफु ।