dudha jayanti 2568

आर्यावलोकितेश्वर जनबहाः द्यःया म्हसीका

नेपाःया प्यम्ह प्रमुख महत्वं जाःपिं करुणामय लोकेश्वरपिं मध्ये कान्तिपुर येँदेय्या आर्यावलोकितेश्वर नं छम्ह खः । थुम्ह लोकेश्वरयात नेवाः समुदायपिन्सं ‘जनबहाः द्यः’ धायेगु प्रचलन दु । खस भाषां ‘सेतो मच्छिन्द्रनाथ’ धायेगु याइ । थुम्ह द्यःयात जमलं हःगुलिं ‘जनबहाः द्यः’ धाःगु खः ।

आर्यावलोकितेश्वर जनबहाः द्यःया थःगु हे ऐतिहासिक विशेषता दु । खय्तला जनबहाः द्यःया पलिस्था जुइन्ह्यः हे कनकचैत्य महाविहारया पलिस्था जुइधुंकूगु खः । थुगु विहारयात प्राचीन इलय् कोलियग्राम जमलग्रन्थि विहार धाइगु खः । थुकिं यानाः नं मच्छिन्द्रनाथयात जमलेश्वर आर्यावलोकितेश्वर अमोघपाश लोकेश्वर नं धायेगु यानातःगु खः ।

तुयूगु श्वेतवर्ण आर्यावलोकितेश्वर जूगुलिं सेतो मच्छिन्द्रनाथ धाःगु खः । थुम्ह द्यःया मिखा चिचा ग्वः । मूर्ति पूर्वाभिमुख जू । जव ल्हाःतं अभय वरदान बियातःगु दुसा खवगु ल्हाःतं पलेस्वां ज्वनातःगु दु । ध्यान मुद्राय् च्वनाः मत्र्य मण्डलय् स्वयाच्वंगु दु ।

थुम्ह जनबहाः द्यवं थःम्हं निर्वाण वा बुद्धत्व प्राप्त यायेत सुमार्ग क्यनाच्वंगु जूसां गबलेतक सकल प्राणीया उद्धार जुइमखु उबलेतक थुगु जगतय् सकल प्राणीपिं मिखां मखनीगु कीचातय्गु तकं निर्वाण लाभ भयपाखें मुक्त मजूतले थःम्हं बुद्धत्व प्राप्त यायेमखु धकाः मत्र्यमण्डलय् स्वयाः महाकरुणा तयाः अधिष्ठान याःगुलिं करुणामयं क्वय् स्वयाच्वंगु धायेगु प्रचलन दु ।

थुम्ह लोकेश्वर मूर्तिया छ्यनय् अमिताभ बुद्धया मूर्ति दु । जव–खव निगू चिधिकःपिं वाउँगु व तुयूगु मूर्तित तयातःगु दु । गुकियात आर्यतारा व पद्मताराया रुपं कयातःगु दु । निम्हं ताराया मां आर्यावलोकितेश्वर जनबहाः द्यः खः धकाः धायेगु प्रचलन दु ।

थुम्ह करुणामय लोकेश्वर जगतसत्व प्राणीया उद्धार यायेगु वाचा यानाः सृष्टि जूगु खः । तर, वसपोलं नुगलं सोचेयाःगु कथं जगतसत्व प्राणीया उद्धार यायेमफूबलय् करुणां निगू फुति ख्ववि हायेकूबलय् निम्ह तारा उत्पन्न जूगु खः धैगु धापू दु ।

थुपिं निम्ह तारापिं करुणामयं पूवंके मफूगु आज्जुयात पूवंकेत सृष्टि जूगु खः धकाः धायेगु चलन दु । ताराया प्रतीक जूगुलिं तिब्बती लामापिन्सं आर्यावलोकितेश्वरयात ‘जामन कार्पोभ’ तुयूगु ताराया रुपं मानेयायेगु यानाः वयाच्वंगु दु । इमिसं लोकेश्वरयात अतिकं श्रद्धाभावं माने यायेगु यानाच्वंगु दु ।

Image result for jana bahal

आर्यावलोकितेश्वरया विशेषता ः

आर्यावलोकितेश्वर जनबहाः द्यः करुणामययात अमोघपाश लोकेश्वर नं धायेगु चलन दु । अष्टमिया दिनय् श्री अमोघपाश लोकेश्वरया व्रत च्वनेगु परम्परा थौंतक नं उलि हे श्रद्धाभाव तयाः न्यायेकाः वयाच्वंगु दु । थुगु अष्टमिया उपोषध व्रत च्वनाः अल्याख फल दइ धैगु जनश्रुति दु । थुगु व्रत सम्बन्धय् वाशिष्ठावदान व बडिकया बाखं धायेगु परम्परा नं दु ।

जनबहाः द्यःया धार्मिक मान्यता कथं थनया स्वंगू ततःधंगु लुँया मत च्याइबलय् ल्वगिया अवस्था व वया भाग्यया निर्धारण जुइ धैगु लोकोक्ति दु । गथेकि थनया मत च्याकेबलय् छुं पंगः मवःसे बुलुहुँ च्यानाः वन धाःसा ल्वगि मनूया ल्वय् न्हनीगु व म्वाइगु सम्भावना दु धैगु दु ।

यदि छुं विध्नवाधा वयाः मत च्याकेगु इलय् पूवंक मच्यात व दथुइ हे मत सित धाःसा ल्वगिया अवस्था नाजुक जुइ व म्वाये मफइगु संकेत याइ धैगु दु ।

उकिं थुम्ह करुणामय जनबहाः द्यःयात जन्मराजया रुपं माने यानातःगु दु । यदि सुना नं श्राद्ध पिण्ड पूजा याये मलात धाःसा व मफुसा सीपिनिगु नामय् ‘निसलाः’ बिइगु व मेगु पूजा हलंज्वलंत थुम्ह द्यःयात छायेगु याइ । जन्मन्हिया लसताय् लाकाः श्रद्धालु भक्तजनपिं जनबहाः द्यःयाथाय् मत च्याकः वयेगु परम्परा नं सदियौंनिसें न्ह्यानाः वयाच्वंगु दु ।