zero media family planning adv

आयातीत संस्कृति नालायंकेगु पहिचानयात खतरा

भ्यालेन्टाइन डे इसाईतय्गु डे

निश्चल

राहुल सांकृत्यायनं छथाय् च्वयातःगु दु – यदि गान्धीं धाःथें राष्ट्रवादयात नालेगु खःसा भ्व“तय् मखु, भोजपत्रय् पं बालां आखः च्वना च्वनेमाल । वास्तवय् थौंकन्हय् झीगु जीवनय् माःगु अनेक हलंज्वलं सकतां हे आयातीत जुइधुंकल, थ्व स्वाभाविक व प्रगतिशील ख“ नं खः । तर थुगु अवस्थाय् झीगु थःगु पहिचान धइगु छु ले धायेबलय् निश्चितरुपं भाषा, साहित्य व संस्कृतिया ख“ हे वइ । झीसं थःगु अस्तित्व व पहिचान ल्यंका तयेगु खःसा थुकियात कस्सिक कःघाना तये हे माः ।

 अले थुकथं थुकियात कस्सिक कःघाना तयेत आयातीत संस्कृतियात आयातीत हे खः धकाः धइगु चेतना नं झीके दयेमाः ।
विक्रम संवत्यात विदेशी संवत् खः धकाः मधायेगु खः व स्वाभाविक रुपं नाला च्वनेगु खःसा झीगु हे थःगु नेपाल संवत्या आवश्यकता व उपादेयतायात झीसं नाला काये फइमखु । झीसं हे आवश्यकता व उपादेयता मखंकीगु खःसा स्वाभाविकरुपं न्ह्याग्गु नं ख“ तनावनीगु झ्वलय् लाः वनी । थ्व छगूकथं नियम हे खः ।
अथेजूगुलिं आयातीत संस्कृतिप्रति झी सतर्क जुइ हे माः । छखे देसय् दुने हे नं मेमेगु संस्कृति क्वचिनेगु ज्या जुयाच्वंगु दु धाःसा मेखे झी हे उकथं मेमेगु संस्कृतिइ आकर्षित जुइगु खःसा झीगु अस्तित्व व पहिचान तनेत ताउ बीमखु ।
खतुं धर्म नं थुगु हे पहिचानया वर्गय् दुने लाकेगु याः । तर थुकियात व्यक्तिगत आस्थाया विषयकथं कायेगु यानाहःगुलिं थुकिइ भतीचा ब्यागलं स्वयेमाली । खतुं झीगु संस्कृति नं मूलभूतरुपं हिन्दू व बौद्ध धर्मय् आधारित जुयावयाच्वंगु जूगुलिं थुगु ल्याखं ला धर्मयात ला हा हे कथं नं कायेमाःगु अवस्था नं खनेदु । नेल्सन मण्डेलां धाःगु खः – न्हापा जिमिके बु“ दु, भुयूपिंके बाइबल, अले आः जिगु ल्हातय् बाइबल दु, भुयूपिंके बु“ ।
थुकथं न्हापां धर्म अनंलि संस्कृति जुयाः हे मनूतसें थःगु अस्तित्व लोप यानायंकीगु खः । तर आः विज्ञानया प्रगति अप्वःगुलिं व व्यवहार धर्मकथं मजुसें धर्मनिरपेक्ष जुयाः वनाच्वंगुलिं उकथं धर्मय् आधारित जुयाः ख“त वयाच्वंगु मदु ।

तर छता ख“ न्ह्यसः तयेमाःगु दु – ल्हातय् बाइबल घाना जुइपिसं छुं गुगुं अवस्था पिहांवल धाःसा नेपाः व नेपाःया पं ली कि मली ? थ्व ख“ नं आः विश्लेषण यायेमाःगु विषय जुयाच्वंगु दु । थन जुयाच्वंगु धर्म परिवर्तनया ज्याख“ फुक्कं धर्म परिवर्तन हे जक खः कि थुकिया ल्यूने विदेशीतय्गु ग्राय्ण्ड डिजायन व गेम प्लान दु ?
थ्व नं राज्यं हे थुइका सीका कयाः ज्या यायेमाःगु दु । तर राज्यया मुख्य अंगय् हे च्वंपिं मनूत हे बिकाउ जुयाच्वंगु आःया समस्या खः । इमिसं जातीय पहिचानया पक्षय् उठे जूगु ख“यात ख्याना छ्वयेत राष्ट्र व राष्ट्रवादया नाराबीकाः थःगु जातिया मनूतय्त न्ह्याकाच्वंगु दु, तर इपिं स्वयम् विदेशीतय्गु दलाल जुयाः राष्ट्र व राष्ट्रवादयात कुठाराघात यानाच्वंगु दु ।

भ्यालेन्टाइन डेया हे सन्दर्भ काये । सन्त भ्यालेन्टाइनयात शहीद यानाब्यूगुलिं थुकियात इसाईतसें ला महत्वकथं हे काइगु जुल । तर थ्व इमिगु ल्याखं महत्वया ख“ खः । झीगु ख“ ला इमिसं इमिगु ख“यात गुकथं महत्व बिल, झीसं नं झीगु ख“यात छाय् महत्व बी मफुत । महत्व व महानताया प्रचार छाय् याये मफुत । झीगु कला, संस्कृति, साहित्य व रहनसहनय् नं गुलि व गुकथंया बाखंत सुलाच्वंगु दु । थुकियात नं प्रचारप्रसारय् हयाः ल्याय्म्ह पुस्तायात गौरव अनुभव याकेमाःगु दु ।
झीगु भ्वजय् दुगु धाःसा गुलित स्वास्थ्य विज्ञानकथं पाय्छि ? झीगु नखःचखःयापाखें झीगु जीवन व रहनसहनयात गुकथं अभिव्यक्ति बियाच्वंगुदु ? नगर रक्षाया निंतिं द्यःपिनि स्थापना, वा वयेकेत कामारु कामक्षय् थ्यंक वनाः करुणामय बुंगद्यः कयाहःगु बाखंया ल्यूने गुकथंया त्याग व समर्पण दु, थुज्वःगु ख“त प्रचारप्रसारय् हयेमाःगु जरुरी जूगु दु ।