zero media family planning adv

असनय् अन्नपूर्ण द्यःया जात्रा

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७६ आश्विन २३, बिहिबार १०:१९:३१

असनय् अन्नपूर्ण द्यःया जात्रा थौं बिहिवाः सनिलय् असं त्वालय् न्यायेकिगु जुगु दु । दँयदसँ अन्नपूर्ण द्यःयात खतय् तयाः द्यः जात्रा याइगु खः । असन सेवा समितिया ग्वसालय् थुगु जात्रा जुयाच्वंगु खःसा जात्रा क्वचायेका अन्नपूर्ण द्यःया प्रसाद कथं समयबजि नकेगु यानाच्वंगु दु ।

Categorized in स्थानिय-समाज