1142 nhoo dan adv

अन्तर्वार्ता ब्यू वनेबलय् छु यायेगु ?

२०७२ चैत्र १५, सोमबार १९:३२:०२

  मोहनयात छगू मल्टीनेश्नल कम्पनीइ लजगाया लागि इन्टरब्यू लेटर वल । मोहनं इन्टरब्यू ला बिल तर उकी वयात मल्यल । वास्तवय् मोहन इन्टरब्यूया लागि कल लेटर वये धुंकाः उकिया तयारी याःगु खः तर तयारीया ई म्हो जूगु कारण वं बांलाक तयारी यायेमखन । थुकिया लिच्वः कथं व इन्टरब्यूलय् असफल जुल । अथे जूगुलिं इन्टरब्यू ब्युवने न्ह्यः दक्व दृष्टिकोणं बिचाः यानाः बांलाक्क तयारी यायेमाः अथे खःसा इन्टरब्यूया तयारी गुकथं यायेगु ?

थःम्हं थःगु इन्टरब्यू
    बिचाः यानादिसँ कि हरेक इन्टरब्यूलय् दक्कलय् न्हापां छिगु थःगु बारे न्यनेकने याइ । अथे जूगुलिं छि थःगु हे पहलं थःगु बारे महसिका (इन्टा«ेडक्सन) तयार यानादिसँ । गथेकि शैक्षिक, पेशा, योग्यताय् उत्तीर्ण जूगु दँ, अंक प्रतिशत, विषय कलेज वा यूनिभरसिटीया नां आदि । उकिया लिसें थःगु थाय्या बारे नं जानकारी कयाः तयेकाः । इन्टरब्यूलय् न्यनिगु न्ह्यसःया धलः दयेकाः थःथम्हं तयारी यायेमाः । थुकिया लागि छेँय् च्वंगु तःपागु न्हाय्कंया न्ह्यःने दनाः थःगु इन्टरब्यू कायेगु यायेमाः । थुकि छिगु मछागु व ग्याःपह नं तनावनी ।


सस्थाबारे जानकारी
    गुगु संस्थाय् लजगाया लागि कुतः याये त्यनागु खः उगु संस्थाया छुंछूं ख“ सिइका तयेगु बांलाइ । दक्वं ख“ मस्युसां तविं संस्थाया आधारभूत जानकारी दयेमाः । गथे कि संस्थाया उत्पादन वा सेवा छु खः ? उकिया गुलि व गनगन शाखात दु ? उकिया बजारया अवस्था गथे दु ? गुलि कर्मचारी दु ? आदि ।
थुकिया लिसें इन्टरब्यू काइपिंन्सं उमेदवारयात थःगु संस्थाय् मेपिन्सं स्वयाः छु बिस्कं ज्या यायेफु ? धकाः न्ह्यसः छुइगु याइ । उकिं थुज्वःगु न्ह्यसःया सम्मावित लिसः नं न्हापा हे दयेकाः तयेमाः । अले लिसः बिइगु इलय् थुकथं पूर्णरुपं आत्मविस्वासं लिसः बिइमाः कि उमिसं हे छिगु तारिफ यायेमाः । तर लिसः बिइबलय् असम्भव व हावादारी लिसः धाःसा बिइमज्यु ।
विषयप्रति दुग्यंक ज्ञान
    इन्टरब्यूया ¤वलय् उमेदवारया शैक्षिक योग्यतायात बिचाः यानाः नं न्ह्यसः छुइगु याइ । अथे जूगुलिं थःगु शैक्षिक विषयप्रति दुग्यंक ज्ञान दयेमाः । गथेकि यदि छि राजनीति विज्ञानया छात्र खःसा थौंकन्हय्या राजनीतिक अवस्था, विदेश नीति लिसें स्वापू दुगु विषयलय् न्ह्यसः न्यनेफु । अथे जूगुलिं छिं छिगु विषयमा ज्ञानयात न्ह्यावले अपडेट याना तयेमाः । थुकिं छितः इन्टरब्युया न्ह्यसःया सामना याये तसकं अःपुई ।
म्हयात ल्वःगु वसः
    थुगु खँयात नुगलं पिकायादिसँ कि इन्टरब्यूलय् वनेबलय् न्ह््याबलें सुट हे फिना वनेमाः । इन्टरब्यूलय् छिं उज्वःगु हे वसः पुनादिसँ गुगु कि मौसमयात ल्वःगु जुइ अले गुकिं छिगु व्यक्तित्वया प्रदर्शन याइ । अथे जूगुलिं इन्टरब्यू वने छुं न्हि न्ह्यः हे पुनिगु वसः तयार यानादिसँ । थुकिं याना छित छु वसः पुनिगु धइगु चिन्ता जुइमखु ।
थःगु बोलीयात लचकदार यानादिसँ ।


    इन्टरब्युया लिपांगु वलय् छित न्यनेफु कि छित थुगु पदया लागि गुलि तलव माः ? थुज्वःगु न्ह्यसःया लिसः बिइबलय् तसकं बिचाः यायेमाः । छिगु लिसः थुकथंया जुइफु फलाना संस्थाय् ला जित थुलि बियातःगु खः यदि जित थुलिया रेन्जय् बिल धाःसा बांलाइ । रेन्ज धइगु सम्भावित तलवलया राशि खः । छिं ७ द्वःया आशा यानागु दुसा ८ द्वःया जःखः दःसा ज्यू धयादीमाः ।
नकारात्मक खँय् नियन्त्रण
    इन्टरब्यूया वलय् छिके वने धुंकुगु वा वर्तमान बोसया बारे अवश्य नं न्यनी । लिसें थ्व नं न्यनी कि छि मेगु लजगा छाय् त्वःताःदी त्यनागु ? थुकथंया न्ह्यसःया लिसः बिइबलय् थःगु तर्फ तयाबिइमाः । थुकी ध्यान बिइमाःगु ख“ छु धाःसा लिसः छिगु पक्षय् जुइमाः तर थुकी आः यानाच्वनागु सस्था व न्हापाया संस्थाया बोसया नकारात्मक खँ गुबलँधाये मज्यू । अथे मधायेगु हे छितः बांलाई ।
न्ह्याबले आशा तयेगु
इन्टरब्यूलय् वने न्ह्यः व लिपा नं थुज्वःपिं आपालं मनूत नापलाइ । उज्वः पिन्सं धायेफु कि इन्टरब्यूलय् उम्हेसित जक ल्यइ गुम्हेसिया सिफारिश दइ । छिं उज्वःगु खँय् बिचाः मयासे सकारात्मक सोचतया इन्टरब्यूलय् वनेमाः । थुकिं छिगु प्रदर्शन अझ बांलाइ ।
व्यक्तित्व व क्रियाकलापय् ध्यान
    थ्व खँय् न्ह्याबलें बिचाः यानादिसँ कि इन्टरब्यूलय् छिगु लिसःया लिसें व्यक्तित्वया नं तःधंगु थाय् दइ । थुकिया बारे छित छुं नं न्ह्यसः न्यनीमखु तर अन्तरवार्ता काःम्ह मनुखं छिगु व्यक्तित्व व छिगु हाउभाउया जाँच यानाच्वनी । छिं क्वथाय् दुहां वनिगु पहः निसें कयाः खँँल्हाइबलय् ख्वाः ल्हाःया क्रियाकलाप लिसें क्वथां पिहां वनिगु इलय्तकया दक्व क्रियाकलाप स्वयाच्वंगु दइ । छिं थथे बिचाः यानादिसं कि छिगू अन्तरवार्ता सम्बन्धि संस्थाया मुलुखां निसें हे सुरु जुइ । अथे जूगुलिं उमिसं ब्यूगु ई स्वया १०÷१५ मिनेट न्हापालाक्क हे थ्यंकेगु पाय्छि जुइ ।