coved ad

अनुदानयात शेयरय् परिणत यायेफइमखुः लक्ष्मीदास मानन्धर ( टेलिफोन वार्ता )

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनया नायः लक्ष्मीदास मानन्धरं भारतं ‘चि’ मिइगु नितिं साल्ट ट्रेडिङयात थीथी इलय् थीथी कथं ग्वाहालि याःगु अनुदानयात शेयरय् परिणत याये मफइगु खँ धयादीगु दु ।
छथ्वः व्यापारीपिं थ्व इलय् साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन लिमिटेडय् भारत सरकारं साल्ट टे«डिङयात अनुदान कथं गोदाम दयेकाबिइगु, ‘चि’या ढुवानी निःशुल्क यानाबिइगु लिसें थीथी ग्वाहालि याःगु अनुदानयात शेयरय् परिणत यायेमाः धकाः सरकारयात लबिङ यानाच्वंगु दु ।
साल्ट टेडिङया नायः मानन्धरं भारतं स्वइच्छा याःगु अनुदान गुगुनं कथं शेयरय् परिणत मजुइगु विचाः प्वंकादिसें यदि थथे जुल धाःसा नेपाःया आपालं व्यापारिक संस्था डुबेजुइगु विचाः नं प्वंकादीगु दु ।

साल्ट टेडिङयात कयाः जुयाच्वंगु विवादयात कयाः वय्कः साल्ट टेडिङया नायः लक्ष्मीदास मानन्धरलिसेया टेलिफोन वार्ता थन क्लीक यानाः न्यनादिसँ