2565 buddha Jayanti ADV

अक्सिजन सिलिण्डरय् नं कालोबजारी

नेवा: अनलाइन न्युज – ललेन्द्र शाक्य | २०७८ बैशाख २९, बुधबार १२:५७:०७

कोरोना भाइरसया महामारीं अक्सिजन अभाव जुयाच्वंगु इलय् अक्सिजनय् हे कालोबजारी सुरु जूगु दु ।

विगतय् ६ हजार तका दाम्हं न्यायेदइगु अक्सिजन सिलिण्डर ३० हजारसिबें अप्वः रकमय् कालोबजारी जुइगु जुयाच्वंगु दु । अक्सिजनया अभावय् धमाधम कोरोना संक्रमितपिनिगु ज्यान वनाच्वंगु इलय् सिलिण्डरया अभाव जुयाच्वंगु दु ।

सिलिण्डरया अभाव अप्वयेधुंकाः कालोबजारी याइपिन्सं ३० हजार तका दांनिसें ५० हजार तका दांतक कालोबजारी यायेगु सुरु यानाहःगु दु ।

अथेहे, अक्सिजनया नितिं उत्पादन कम्पनीइ हे थ्यंकाः उपभोक्ता अक्सिजन जायेकेगु यानाहःगु दु । उकिया नितिं इमिसं च्वय् च्वंगु निकायतक भनसुन यायेमाःगु अवस्था ब्वलंगु दु ।

Categorized in बजाः