chetrapa55

सीकातय् बहःगु खँ

 • सिइका तये बहःगु खँ – लःया महत्व

  मनूतय्सं गुलि अप्वः ज्या याइ वयात उलि हे अप्वः लःया आवश्यकता जुइ । ज्या म्हो याइपिसं लः नं म्हो जक त्वनीसा, ज्या अप्वः याइपिसं लः नं अप्वः त्वनी । उकिं लःया महत्वयात कयाः न्हापानिसें द्यःया पालय् निसें हे लःइात नं द्यःया महत्व बियातःगु खः । मनूतय्सं...

 • प्यम्हय् छम्ह मिसायात यौनरोग

  अमेरिकायात विश्वया दकलय् धनी अले सभ्यतय्गु देय्या रुपय् कायेगु याना वयाच्वंगु दु । सभ्य धकाः संसारय् नां जाःसां यौनया मामलाय् उदार अमेरिकीत यौनरोगं ग्रस्त जुयाच्वंगु छगू अध्ययनं क्यंगु दु । अमेरिकाया प्यब्वय् छब्व मिसातय्त यौनरोग जुयाच्वंगु छगू...

 • सक्रिय जीवनय् भतिचा अय्ला

  छगू अनुसन्धान पुचलं मनूत स्वस्थ व सक्रिय जुयाच्वनेत भतिचा अय्लाः नं नसात्वंसाया धलखय् लाकेगु बांलाइ धकाः प्रतिवेदन पिकाःगुदु । नापं ठीक्क मात्राय् अय्लाः त्वनिपिनिगु आयु नं ताहाः जुइगुखं उगु अनुसन्धानय् क्यनतातःगुदु । नुगःचु सम्बन्धि छगू युरोपियन...

 • स्याः मचायेकीगु वासलं ज्या मयात धाःसा छुं याय्गु ?

  सामान्य जीवनय् तःधंगु–चीधंगु घटना वा दुर्घटनात जुया च्वनीगु सामान्य खँ खः । थुज्वःगु हे कथंया छगू दुर्घटना खः गुगुं नं कथंया घाः लाइगु । गुबलें गुबलें घाःया स्याःचाः तसकं अप्वः हे जुइ । थथे जुइबलय् अप्वःसिनं आराम जुइला धकाः स्याः मचाइगु वासः (...

 • बिच्छीया बिष क्यान्सरया वासः

  छम्ह शल्यचिकित्सकया निंतिं मनूया संवेदनशील ब्वया अपरेशन यायेगु धइगु तसकं थाकुगु ज्या खः व न्ह्यपुया संवेदनशीलता दकल अप्वः जुइ । तर आः याकनं हे डाक्टरपिसं न्ह्यपुया क्यान्सरग्रस्त कोशिकात म्हसीकाः उज्वःगु कोशिकायात बांलाक्क चीके फइगु जुइत्यंगु दु व...

 • अप्वः मछालीगु नं ल्वय् खः

  लज्या मिस्तय्गु तिसा खः धकाः धायेगु याः । तर तिसां नं मेमेगु तिसा ज्वलं थें पाय्छि मात्राय् दःसा बांलाइ उप्वः जुल धाःसा तिसा नं हिसि दइमखु । अथे हे यक्व मछालेगु लज्या चायेगु नं स्वास्थ्यया दृष्टिं उलि बांलाःगु खँ धाःसा मखु । थथे उप्वः मछालीपिं मनूत...

 • सिइकातय् बहःगु खँ – तरकारी जक मखु प्याज

  हलिमय् छ्यलावयाच्वंगु तरकारी मध्ये आलु धुंकाः प्याज हे वइ । हलिमय् हरेक दँय् २० अर्व पाउण्ड स्वयाः आपा प्याजया उत्पादन यायेगु याः । थ्व तरकारी हरेक कथंया मौषमय् नं दइगु जुयाः तसकं ल्वकंह्वाः । थ्व आपालं गुणत दुगु खाद्यबस्तु खः । अझ प्याजयात झीगु...

 • गुज्वः गुज्वःगु कानुन

  गुुगु नं शासन व्यवस्थाय्  कानूनया अहम् भूमिका दइ । कानून विनाया शासन लगाम मदुम्ह सल थं जुइ । तर कानूनी शासन कायम यायेत कानून नं जनमैत्री व वैधता प्राप्त जुइमाः । कानूनयात जनतां स्वीकारे यायेमाः । कानून देय्या नागरिकं पालना यायेमाः व कानुनया उल्लंघन...

 • ज्याथः जिथि जंक्व ग्वकः याइ ?

  नेवाःतय्गु ज्याथः जिथि जंंक्वः न्याक्वःतक याइगु परम्परा दु । थ्व नेवाःतय्गु मौलिक संस्कृति खः । थुकियात ज्याजंक्वः धायेगु याः ।नेवाःतय्गु न्याक्वः तक याइगु ज्याजंक्वया नां, दँया धलः थथे दु – न्हापांगु भीमरथारोहण, ७७ दँ, न्हय्ला, न्हय्न्हु निक्वःगु...

 • जीवन पिने मखु दुने –ओशो

  जिं न्यनागु दु, माओत्सेतुङं थः मचाबलय् जूगु घटनायात कयाः च्वःगु दु – जिमि मांया छगू बगौचा दु । उगु बगैचाय् ततःधंगु स्वां ह्वयेकेगु याः, थथे ततःधंगु स्वां ह्वःगुलिं तापाकं तापाकं वयाः उगु स्वां स्वयेत वइ । तसकं लय्ताइ, स्वां खनाः अजू चाइ । छकः जिमि...