chetrapa55

तजिलजि

 • यःमरिया दार्शनिक पक्ष

  प्रा.डा. चुण्डा बज्राचार्ययःमरिया आकार धयागु बौद्ध स्तूप खः । उकिं यःमरि नयेगु धयागु हे बौद्ध ज्ञान प्राप्त यायेगु खः । शिक्षा कायेगुया लागि मनस्थिति स्थिर यायेगु खः । थःगु मनयात स्थिर यानाः बसय् तयेफत धाःसा आत्माज्ञान प्राप्त यायेफइगु खः । थःके...

 • मोहनीया इलय् जात्रा याइगु वस्ती ख्वना

  श्रीकृष्ण महर्जन मोहनी नखःया इलय् यल जिल्ला दुने लाःगु नेवाःतय्गु पुलांगु वस्ती ख्वनाय् जात्रा याइगु चलन दु । सिकाली माजु आर्थत सिकाली द्यःया जात्रा याइगु खः ख्वनाय् । अथे मोहनी नखःया इलय् अन जात्रा याइगु जुया यक्वसिनं मोहनी नखः मदुगु वस्ती धइगु...

 • दशैं गुगु कथं हनी ? मोहनी नखः गुगु कथं हनी ?

  मोहनी व दशैंया दर्शन छगू हे खः ला ? श्रीकृष्ण महर्जन नेवाःतय्सं मोहनि नखः तःजिक हना वयाच्वंगु दुसा नेवाः मखुपिं विशेष याना हिन्दुतय्सं दशैं धकाः तःजिक नखः हनाः वयाच्वंगु दु । आः वया मोहनि नखःयात हे दशैं कथं हना वयाच्वंगु दु । थः म्ह््याय् मस्त व...

 • क्वःने लागाया जात्रः पचिम¥हः

  लव कर्माचार्य आश्विन शुक्ल पञ्चमी पचिम¥हः खः । थ्व पचिम¥हः ये“या बिशेष यानाः क्वःने च्वंपिनि पचली भैरवयात पुजा यानाः भ्वय् नयाः म्हयाय्मचा भिनामचातय्त नखत्या सःत, हनेमाः गु खः । पचली भैरव च्वंम्ह धयागु छपु म्ये दु । गुगुलिइ थुकथं न्हयःब्वयाःतगु दु...

 • दशैंपाखें अतिक्रमित जुयाच्वंगु ‘मोहनि’ नखः

  श्रीकृष्ण महर्जन मोहनि नखः वयाच्वंगु दु । मोहनि नखःया इलय् अप्वः यानाः नेवाः संस्कृति थूपिन्त तसकं चिउता कायेगु याना वयाच्वंगु दु । मूल रुपं मोहनि नखः हनीगु इलय् दशैं नखःपाखें जुयाच्वंगु अतिक्रमणं यानाः । मोहनि नखःया इलय् नेवाःतय्गु छेँय् छेँय् नं...

 • मोहनी ( प्रा.डा. चुन्दा बज्राचार्यया च्वसू )

  डा. चुन्दा बज्राचार्य नेवाःतय्सं हनिगु ततःधंगु नखः मध्यय् छगू नखः मोहनि नं खः । मोहनि नखः हनेगुया लागि तापालय् वनाच्वंपि दाजुकिजा ततातःकेहँपिं नापं च्वनाः हनेमाः धकाः तापलंनिसें थःथःगु छेँय् वयेगु याइ । हिन्दुमार्गी बौद्धमार्गी व शैवमार्गी दक्कोसिनं...

 • येँयाःया झ्वलय् गबले छु छु जुइ ?

  श्रीकृष्ण महर्जन येँया मौलिक नखः यँेयाः खः । येँयाः नाप स्वाःगु थीथी कथंया संस्कृति सुरु जूगु विषययात न्यंकं बाखंत दु । न्यंकं बाखं कथं स्वर्गय् इन्द्रया मांयात अपसं च्वनेगु नितिं पालिजाः स्वां माःगु अले येँया मरु सतः लागाय् वया पालिजाः स्वां...

 • किलाघःया दी प्याखं

   लवः कर्माचार्य दछिया छकः येँयाः ज्वःछियंकं छगू नां दंगु नृत्य प्याखं दु दीप्याखं । थ्वयात देवदेवी प्याखंया नं नां दं । थ्व प्याखंयात दी प्याखं छाय् धाल प्याखं थालय् जुसांनिसें दबू खालि मजुइक दी मज्यूकथं मदिक्क हुइका च्वनेमाःगु जुयाकथं दीमज्यूकथं...

 • यःसि

  श्रीकृष्ण महर्जन स्वनिगःया आदिवासी नेवाःतय्गु सांस्कृतिक सभ्यताया केन्द्र जुया च्वंगु येँ। येँया नेवाःतय्सं हनीगु थीथी कथंया नखः चखः नापं संस्कृतित मध्ये दक्ले महत्वपूर्णगु नापं दक्ले तःजिक हनीगु नखः धइगु ये“याः खः । इन्द्रजात्रा, कुमारी जात्रा नं...

 • फलफुलया पु सिया नइगु नखः चथाः

  श्रीकृष्ण महर्जन स्वनिगःया आदिवासी नेवाःतय्सं मौसम कथं अर्थात ई कथं थीथी कथंया नसा नया वयाच्वंगु दु । ईयात ल्वयेक नापं छु इलय् छु प्रकृतिं बिइगु खः व हे ग्रहण याइगु नेवाः संस्कृति खः । गथे कि गुन्हुपुन्हिया इलय् थीथी कथंया बुबः चुलुवयेका क्वाति...