chetrapa55

सेनालिसे ज्वःलाःगु वसः पुनेत सर्वसाधारणयात बन्देज !

नेवा: अनलाइन न्युज | २०७६ श्रावण १६, बिहिबार १०:२८:५९

नेपाली सेनाया युनिफर्म वसःलिसे ज्वःलाःगु वसः सर्वसाधारणं छ्यलाबुलाः यानाहयेधुंकाः नियमन याःगु दु ।

गृहमन्त्रालयं सैनिक वसःलिसे ज्वःलाःगु वसःया दुरुपयोग अप्वःगु धासें सेना बाहेकया व्यक्तियात वसः पुनेमदइगु व्यवस्था लागू याःगु दु ।

छम्ह अधिकारीया कथं नेपाली सेनाया इनापय् मन्त्रालयं ७७ गू जिल्लाय् हे सर्वसाधारणं सैनिक वः पुनेमदइगु व्यवस्था यायेत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन ज्याकुथिइ पौ छ्वःगु खः ।

वन रक्षक व निजी सुरक्षागार्डं नं सैनिकया थेंजाःगु हे युनिफर्म व सः पुनाः हयेधुंकाः सेनां आपत्ति प्वंकूगु खः ।

Categorized in बजाः