swastha 76 12 19

लकडाउनया निनूया न्हिं स्वयादिसँ असंया च्यापा किपाः

नेवा: अनलाइन न्युज – निश्चल | २०७६ चैत्र १२, बुधबार १०:२५:१८

को्ना भाइरसया संक्रमण पाखे बचे जुयगु नितिं सरकारं खुन्हुया नितिं घोषण्ण याःगु लकडाउनया निनूया न्हिं थौं बुद्धवाः सुथय् यौया अति ब्यस्त बजाः थथे खनेदत ।

सुथय् ७ ताः इलय् दूरु मियाच्वपिं , खाद्यान सामान मियाच्वपिं, स्वा मियाच्वपिं व येँ महानरपालिकाया आपतकालिन दमकल नं असनय् हयातःगु खनेदत ।

स्वँयादिसा किपाः

Categorized in स्थानिय-समाज